โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา Pieamsuwan School

หน้าหลัก

ระบบสมาชิก

User Login
Password
   สมัครสมาชิก
 รายชื่อสมาชิก
 อันดับสมาชิกที่มีผลงาน

โรงเรียนของเรา

  ข้อมูลของโรงเรียน
  วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
  แผนผังภายในโรงเรียน
  การพัฒนานักเรียน
  ทำเนียบบุคลากร
  ปฏิทินกิจกรรม
  สน.เปี่ยมสุวรรณ
  ติชมเวปฯของโรงเรียน
  สมัครงานเปี่ยมสุวรรณฯ

เปี่ยมสาระ & ไร้สาระ

  ข่าวที่น่าสนใจ
  ชีวะประวัติบุคคลสำคัญ
  สถานที่สำคัญของโลก
  สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ
  ประวัติศาสตร์+วัฒนธรรม
  กีฬา + นักกีฬา
  คอมพิวเตอร์&เทคโนโลยี
  ภาพยนต์ ดารา นักร้อง
  ัตว์และธรรมชาติ
  สุขภาพ
  การ์ตูน เกมส์
  เรื่องอื่นๆ
  ประวัตินักเรียน

ประกาศผลสอบ ปี57

 สอบครั้งที่ 1
 สอบครั้งที่ 2
 ปลายภาคเรียนที่ 1
 สอบครั้งที่ 3
 สอบครั้งที่ 4
 ปลายภาคเรียนที่ 2

ศิษย์เก่าเปี่ยมสุวรรณ

  ลงทะเบียนศิษย์เก่า
  ทำเนียบศิษย์เก่า
  สถิติการศึกษาต่อทั้งหมด
  รุ่นชุติมา 45
  รุ่น 46
  รุ่นศุภนันท์ 47
  รุ่นอนุรักษ์ 48
  รุ่นกริช 49
  รุ่นญาณินธ์ 50
  รุ่นฟ้าฤดี 51
  รุ่นอรณิชา 52
  รุ่นภัคจิรา 53
  รุ่นศุภรัตน์ 54
  รุ่นภัทรพร 55
  รุ่นศริน 56
  รุ่นอิสราภรณ์ 57
  รุ่นพรหมพร 58
  รุ่นกนกวรรณ 59

ภาพกิจกรรมปี 57

ภาพกิจกรรมปี 51

ภาพกิจกรรมปี 52

ภาพกิจกรรมปี 53

ภาพกิจกรรมปี 54

ภาพกิจกรรมปี 55

  เวียนเทียนวันวิสาขะฯ
  เลือกตั้งประธานนักเรียนรุ่นที่ 59

ภาคเรียนที่ 2


  รางวัลด้านความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2554
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทยธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย (รอบสุดท้าย)ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2554
ครูผู้รับผิดชอบ  นางวาสนา หวลระลึก
รายชื่อนักเรียนที่ได้รางวัล
1.เด็กชายมัธยะ ผาสุขภักดิ์ ป.2
2.เด็กหญิงนริศรา บุญทร ป.1
3.เด็กหญิงกัญญาพัชร วิบูลย์กิจอาภากุล ป.1
4.เด็กหญิงชนิดา ชำนาญเศรษฐกุล ป.3

รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ จินตนาการสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 5 ณ.มหาวิทยาลัยศิลปากร (120 คน)

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 10 กันยายน 2554
ครูผู้รับผิดชอบ  ครูผู้รับผิดชอบผู้ปกครองของนักเรียน
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
เด็กหญิงเกวลิน เสือเสน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย งานอัปสรทิทรรศ 54

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ครูผู้รับผิดชอบ  ครูผู้รับผิดชอบนางวาสนา หวลระลึก
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
เด็กหญิงปรียานุช นามสงเคราะห์, เด็กหญิงวรางคณา อินพยม ป.6
เด็กหญิงชลมณี วิเชียรรัตนพงษ์, เด็กหญิงศิรดา เชิดชูพงษ์ ป.4

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประดิษฐ์เครื่องร่อน งานอัปสรทิทรรศ 54 (20 ทีม)

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ครูผู้รับผิดชอบ  นางภูริษา ก่อเกื้อ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
เด็กชายสหัสวรรษ แสงอนันต์, เด็กชายชัยธวัช ไทยวงษ์, เด็กชายอนุวัชร ตันสงวน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันพับดอกกุหลาบจากผ้าขนหนู งานอัปสรทิทรรศ 54 (23 ทีม)

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
ครูผู้รับผิดชอบ  นางกรรณิการ์ นพดุลย์เดช
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
เด็กหญิงชวัญญา ฉิมมารักษ์
และ เด็กหญิงชาริณา เกตุสุภะ ได้รับรางวัลชมเชย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดร้อยมาลัยชายเดี่ยว งานประดู่วิชาการ 2555

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ครูผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัชนี ชื่นบำรุง
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
เด็กหญิงวีรกาญจน์ เขียวแก่, เด็กหญิงอมฤตา สุวรรณทัต, เด็กหญิงณัฐพร เจริญราช ป.6

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี งานประดู่วิชาการ 2555

ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ครูผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณา ทองดี
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล
เด็กหญิงเกวลิน เสือเสน ป.6

ผู้ใช้ [ออกจากระบบ]

Pieamsuwan vitaya 2003